14.9.2017

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tiistai-klubi ry:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laadittu 24.5.2018

 

1. REKISTERINPITÄJÄ & YHTEYSHENKILÖT

Tiistai-klubi ry
Tiina Nykänen, hallituksen puheenjohtaja
tiistaiklubben@gmail.com

2. REKISTERIN NIMI

Tiistai-klubi ry:n jäsenrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelyn yleisten edellytysten osalta henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 7 kohtiin. Lisäksi Yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssä säädetään, että on hallituksen pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa.

Henkilötietoja käsitellään ja Tiistai-klubi ry:n jäsenrekisteriä ylläpidetään ja käytetään yhdistykseen liittyvään tiedotukseen, ylläpitoon ja hoitoon.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssä säädetään, että hallituksen pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka (30.12.1992/1614). Rekisteri voi pitää sisällään lisäksi seuraavia tietoja jäsenistä:

Henkilötiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelin
  • Titteli
  • Syntymävuosi, jos henkilö on sen ilmoittanut
  • Ammattiryhmä, jos henkilö on sen ilmoittanut

Ylläpitotiedot

  • Rekisteröintipäivä ja -lähde

Jäsenhistoria

  • Liittymispäivä

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä rekisterinpitäjälle ilmoittamana sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenien henkilötietoja ulkopuolisille. Tietojensaantioikeus on vain yhdistykseen suoraan kuuluvalla jäsenellä.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Osa tietojen käsittelemisessä käytettävistä teknisistä apuvälineistä ovat ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Rekisterinpitäjän käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat olla myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Podiossa, ja niihin on pääsy kuluvan vuoden hallituksella, sekä siirtymävaiheessa edellisen vuoden hallituksella.

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään hallitusten siirtymävaiheessa.

9. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä Tiistai-klubin nettisivuilla sekä pyydettäessä. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä tiistaiklubben@gmail.com.

10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Tiistai-klubi-ry:n jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojensaantioikeus on vain yhdistykseen kuuluvalla jäsenellä. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen tiistaiklubben@gmail.com.

11. TIEDON KORJAAMINEN

Jäsenen on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Tietojen korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen tiistaiklubben@gmail.com. Jäsen voi lähettää korjauspyynnön vain omista tiedoistaan.

12. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai vaatia tietonsa poistettavaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä Rekisteröityä koskevia tietoja Suoramarkkinointia varten.Kielto tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen tiistaiklubben@gmail.com.

13. EVÄSTEET

Käytämme verkkosivustolla evästeitä, eli ns. cookie-toimintoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka mahdollistavat verkkosivustolla usein vierailevat kävijöiden tunnistamisen sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen. Evästeiden avulla on esimerkiksi mahdollista tallettaa tietoa vierailijan selaamasta verkkosivustosta ja muistaa vierailijan hänen palatessaan uudestaan verkkosivuille.

Evästeistä saatavan tiedon tarkoituksena on verkkosivuston kehittäminen, palvelun käytön helpottaminen sekä asiakas- ja käyttökokemuksen parantaminen.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivustojen asianmukaiselle toimimiselle, jolloin evästeet poiskytkemällä sivusto ei välttämättä toimi sille tarkoitetulla tavalla. Mikäli verkkosivustoilla vieraileva käyttäjä haluaa poistaa evästetoiminnot käytöstä, mahdollistavat useimmat selainohjelmat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen.